Hunduppfödning

HunduppfödningNär man bedriver hundavel är det viktigt att man gör det på ett sätt som hundarna mår bra av. En sund avel ger friska hundar och garanterar en frisk rasutveckling. Det finns vissa regler man måste rätta sig efter när man vill börja med hunduppfödning. En av de viktigaste sakerna är att tiken måste vara minst 18 månader och får den två kullar inom loppet av 24 månader, måste hon få vila i 12 månader. Tiken får naturligtvis inte vara sjuk och det får inte finnas någon risk att en sjukdom kan föras vidare till valparna. Man får inte heller använda hundar som är extremt rädda eller aggressiva, likaså får man inte använda hundar som inte har förmåga att föda på ett naturligt sätt. Vill man veta mer kan man läsa på jordbruksverkets hemsida.

Ras

Oavsett ras ska man alltid först granska sin tik kritiskt. Vad har hon för stamtavla, är hon renrasig, finns där några rastypiska negativa egenskaper, är rasen sund och frisk. När man parar en hund ärver valparna inte bara föräldrarnas gener, utan även deras släktingars arvsanlag förs vidare. Sedan bör man också tänka på om tiken är mentalt stabil. Hon kommer att prägla valparna med sina egenskaper och är hon aggressiv eller rädd, kan detta föras över till valparna. Vilken ras man väljer spelar egentligen ingen roll. Oftast har man redan en favoritras som man vill avla på, men det finns regler för de olika raserna och hur de ska avlas. Man vill inte att typiska drag för en hundras avlas bort eller att vissa egenskaper över-avlas, vilket kan leda till att hunden lider. När det gäller hanhunden ska han såklart också vara frisk och stark. En bra mentalitet bör han också ha.

Praktiska tips

Ska man för första gången ta en kull på sin hund är det bra att veta vissa saker. Det finns en rasspecifik avelsstrategi som man bör läsa. Den hittar man på Hundrasguidens webbsida. Vill man registrera sin valpkull måste man vara medlem i Svenska Kennelklubben. På Svenska Kennelkubben hittar man mycket bra och nyttig information om man vill bli hunduppfödare. Är man seriös i sitt uppfödande ska man ha en hemsida, där man kan göra reklam för sina valpar och hitta köpare. Vid försäljning av valpar ska det finnas ett köpavtal, registreringshandlingar, veterinärbesiktningsintyg som inte ska vara äldre än 7 dagar. En valp måste vara minst 8 veckor innan den får lämna uppfödaren. Dessutom ska den vara id-märkt, antingen med tatuering i örat eller med ett chip. Detta underlättar för framtida identifiering av hunden ifall den skulle komma bort. Från och med att valparna är 5 veckor kan man ta en valpförsäkring, dessutom bör alla uppfödare teckna en dolda fel-försäkring. Den täcker ifall man skulle upptäcka ett fel efter att valpen har blivit såld. Vid sju veckors ålder bör valparna grundvaccineras, men det kan variera beroende på ras. Har man bestämt sig att driva uppfödning mer seriöst och startar en kennel, ska man även betala skatt.